Farbex „SuperBase 1:4” mélyalapozó koncentrátum

Farbex Super Base 1:4

Farbex „SuperBase 1:4”
mélyalapozó koncentrátum

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Arra szolgál, hogy javítsa a tapadást különböző felületekhez (kivéve a fémeket) a befejező és festési munkák előtt. Felhasználható tapéta, csempe, parketta, padlóburkolat ragasztása előtt is. Beltéren és kültéren.

Mélyen behatol és megkeményíti a felületet. Csökkenti a későbbi festék- és lakkanyagok felhasználását, és növeli a fedőfesték élettartamát.

Felület előkészítése

Tisztítsa meg a felületeket a portól, olajtól, zsírtól, penésztől és egyéb szennyeződésektől.

Fa vagy ásványi felületeken a penész elleni védelem érdekében ajánlatos a felületet fertőtlenítőszerrel kezelni.

Színezés

Kézzel pigmentkoncentrátummal, egyéb vizbázisú színezőpasztákkal, vagy géppel az NCS színkatalógusai szerint. Használható fehér színű független bevonatként, vagy pasztell, világos árnyalatok és közepes telítettségű színek létrehozására.

A színárnyalatok közötti különbségek kizárása érdekében a felületek festésekor ajánlatos azonos tételből származó termékeket használni. Különböző tételekből származó termékek használata esetén ezeket össze kell keverni.

A kiválasztott szín színezésének megfelelőségének ellenőrzéséhez próbafestést kell végezni a felület kis részén!

A színes festék hígítása az utolsó réteg felhordásakor nem javasolt! A színezés után a termék műszaki mutatóiban enyhe eltérés lehetséges.

Tipp: A szín kiválasztásakor figyelembe kell venni a szoba megvilágítását. A meleg vagy hideg fény különbözőképpen érzékeli ugyanazt a színt.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

Összetevők/Termékazonosítók: 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no.247- 500-7] / 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1), N-Metil-2-Pirrolidon.

Ne keverje szerves oldószerekkel! Nem tartalmaz ólmot és vegyületeit!

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a hatályos jogszabályok szerint.

Minőségét megőrzi bontatlan dobozban a gyártástól számított 18 hónapig.

Gyártási idő feltűntetve a dobozon (hó/év)

VOC: EU határérték erre a termékre (A/8-WB):<30g/l

Ez a termék legfeljebb 15g/l VOC-t tartalmaz.

ÖSSZETÉTEL

Akril diszperzió, célzott adalékanyagok, víz.

ALKALMAZÁS MÓDJA

A felület típusától függően ajánlott az alapozót vízzel hígítani a megadott arányban:

 – Hígítás nélkül, rendkívül törékeny, morzsolódó felületeken – 80-125 ml/m2

 – 1: 1 arányú hígítás vízzel, ha nagyon törékeny, porózus és erősen nedvszívó felületeken alkalmazzák: pl. pórusbeton, habbeton stb.

 – 1: 2 arányú hígítás vízzel közepes nedvszívó képességű felület felhordásakor: pl. stukkók, gipszkarton, forgácslap, farostlemez stb.

 – 1: 4 arányú hígítás vízzel, ha alacsony nedvszívó képességű felületeken alkalmazzák: pl. kő, beton, tégla stb.

Figyelem: Csak vízzel hígítható!

Felhordható: Ecsettel, hengerrel vagy festékszóróval vigye fel a felületre + 5 ° C és + 35 ° C közötti hőmérsékleten és legfeljebb 80% relatív páratartalom mellett. A munkaeszközök használat után vízzel tisztítandók.

Ajánlott rétegszám 1. Száradási idő: 1 réteg esetén (23°C, páratartalom 50%) a felület típusától függően 1-2 óra.

Szükség esetén végezzen próbafestést!

TÁROLÁS

Szorosan lezárt gyártó edényben, + 5 ºС és + 35 ºС közötti hőmérsékleten, nedvességtől, közvetlen napfénytől és fagytól védve, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

 
Címkék: